22-03-19

2019-03-24 13:00

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 0,60€

Βασική αντίσταση: 0,70€