22-03-19

2019-03-24 13:02

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 200άρης και 4,12€

Βασική αντίσταση: 4,52€