22-03-19

2019-03-24 13:05

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 4,50€

Βασική αντίσταση: 200άρης και 5,32€