22-03-19

2019-03-24 13:11

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και ανερχόμενη

Βασική αντίσταση: 0,98€ και ανερχόμενη Α1