22-03-19

2019-03-24 13:18

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 6,22€ και ανερχόμενη Α

Βασική αντίσταση: 6,69€