22-03-19

2019-03-24 13:24

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 0,08€

Βασική αντίσταση: ανερχόμενη Α1