22-03-19

2019-03-24 13:28

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και ανερχόμενη Α

Βασική αντίσταση: 15,20€