22-03-19

2019-03-24 13:30

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 200άρης και 8,23-8,30€

Βασική αντίσταση: 9,37€