22-03-19

2019-03-24 13:37

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: ανερχόμενη Α και 20,50€

Βασική αντίσταση: κατερχόμενη Κ και 22,40€