22-03-19

2019-03-24 13:42

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης, 200άρης και 8,80€

Βασική αντίσταση: Κατερχόμενη Κ και 9,28€