22-03-19

2019-03-24 13:44

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 200άρης

Βασική αντίσταση: 11,37€