22-03-19

2019-03-24 13:46

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 1,00€

Βασική αντίσταση: 200άρης και 1,49€