22-03-19

2019-03-24 13:51

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη:  4,87€

Βασική αντίσταση: 5,11€