22-03-19

2019-03-24 12:42

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 200άρης και 50άρης

Βασική αντίσταση: 5,23€ και ανερχόμενη