22-03-19

2019-03-24 12:45

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 200άρης και 1,49€

Βασική αντίσταση: 1,78€