22-03-19

2019-03-24 12:47

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 200άρης και 1,495€.

Βασική αντίσταση: ανερχόμενη και 1,68€