22-04-15

2015-04-22 21:47

Στο διάγραμμα της μετοχής ολοκληρώθηκε τοπικός σχηματισμός αντιστροφής και η καθοδική τάση έχει βραχυπρόθεσμα τερματιστεί. Η συνέχεια είναι δύσκολη αφού στην περιοχή 0,259-0,28 υπάρχει πλήθος αντιστάσεων που είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Εκεί αναμένεται τουλάχιστον μια μικρή πάυση της βραχυπρόθεσμης ανόδου και εκεί θα επανεξετάσουμε την προοπτική της μετοχής.