22-04-15

2015-04-22 21:52

Καθαρό σήμα long έδωσε η μετοχή και άν το κλίμα στην αγορά δεν χαλάσει, μπορεί η μετοχή να κάνει μια κίνηση μέχρι τα 0,14€ και από εκεί στα 0,165€.