22-04-15

2015-04-22 22:01

Προσωρινή παύση της καθόδου εντός της ζώνης αγοράς που είχαμε εντοπίσει σε προηγούμενο σχόλιο. Με κλείσιμο πάνω από 2,03 ολοκληρώνεται ένας αντιστρεπτικός σχηματισμός που επιβεβαιώνεται με κλείσιμο πάνω από 2,11 αύριο ή την Παρασκευή. Από εκεί και πάνω βλέπει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα 2,50 σε πρώτη φάση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην συνεχιστεί η κάθοδος σε περίπτωση που δεν συμβούν τα παραπάνω να μην χαθεί το 1,9.