23-04-15

2015-04-23 22:17

Επέστρεψε δυναμικά ο ΟΤΕ εντός του καναλιού και μάλιστα με ένα ανοδικό χάσμα που μπορούμε να εικάσουμε ότι μπορεί να είναι χάσμα εκκίνησης μιας μικρής ή μεγαλύτερης ανοδικής κίνησης. Αν ισχύει αυτό, ο πρώτος στόχος βρίσκεται στα 8€ ενώ στη συνέχεια μπορεί να κινηθεί προς τα 8,45-8,5€ και προς τα 8,9 €. Αυστηρή προϋπόθεση να παραμείνει ανοικτό το χάσμα 7,28-7,40. Οπισθοχώρηση κάτω από 7,28 άρα και γέμισμα του χάσματος, ακυρώνει την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση και χρειάζεται προσοχή.