24-04-15

2015-04-24 22:56

Σε βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση η μετοχή "απελευθερώνεται" πάνω από 0,28. Κανένα πρόβλημα για την τάση όσο βρίσκεται άνω των 0,246€.