24-04-15

2015-04-24 22:59

Δεν πρέπει να γεμίσει το χάσμα (<1,38) ακόμη και αν χαθεί προσωρινά η καλπάζουσα γραμμή τάσης.