24-04-15

2015-04-24 23:02

Οριακή υπέρβαση των ΑΚΜΟ20,30 και εδραίωση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Πολλές και πυκνές αντιστάσεις δεν επιτρέπουν μια μεγάλη κίνηση.