24-04-15

2015-04-24 23:06

Σε κομβικό σημείο, παλεύοντας  με τις γραμμές τάσης. Υπέρβαση του 5,67 κάνει πιθανό το στόχο των 6€.