24-04-15

2015-04-24 23:09

Συνέχεια της ανόδου και υπέρβαση του ΑΚΜΟ20. Ισχυρή αντίσταση ο ΑΚΜΟ30 που αν τον υπερβεί είναι πιθανή μιά κίνηση προς 0,37 και 0,40. Στήριξη βρίσκει στα 0,301 και στην ανερχόμενη 0,266 που βρίσκεται όμως αρκετά μακριά από το σημερινό κλείσιμο. Για τους αγορασμένους στα χαμηλά της (0,20-0,21) δεν ειναι άσχημη ιδέα μιά κατοχύρωση κερδών με σκοπό την επανατοποθέτηση στην ανερχόμενη αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο λάθους και επαναγοράς σε περίπτωση υπέρβασης του ΑΚΜΟ30.