25-04-15

2015-04-25 22:33

Παραμένει εντός του τριγώνου TL1-TL2. Πιθανή λύση και σηματοδότηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας.