25-04-15

2015-04-25 22:47

Σε οριακό σημείο το ευρώ έναντι του γιέν. Βρίσκεται εντός ενός βραχυπρόθεσμου πλαγιοκαθοδικού καναλιού που οδηγεί σε έξοδο από το μακροχρόνιο ανοδικό κανάλι. Short κάτω από 128 long πάνω από 131.