25-04-15

2015-04-25 22:50

Σε πλάγια κίνηση τους τελευταίους 5 μήνες μεταξύ 116 και 122. Μεσοπρόθεσμα Long πάνω από 122 και short κάτω από 116. Βραχυπρόθεσμα short σε αδυναμία υπέρβασης των 122 και long στην στήριξη στα 116.