26-03-15

2015-03-27 00:18

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Είναι η λέξη που ταιριάζει στην συμπεριφορά της Πειραιώς. Συνεχώς νέα χαμηλά και πτώση που δεν δείχνει να έχει τέλος. Γιατί διάλεξα την Πειραιώς να είναι η πρώτη από τις μετοχές που θα αναλύονται σ΄αυτή τη σελίδα;

Γιατί εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες στρεβλωσεις στην τιμή μιας μετοχής και όπου υπάρχουν μεγάλες στρεβλώσεις υπάρχουν και μεγάλα περιθώρια κέρδους. Βέβαια αυτό ισχύει αν πίσω από αυτό που οι μη καλά πληροφορημένοι επενδυτές βλέπουν ως στρέβλωση δεν κρύβεται κάποιο μεγάλο θεμελιώδες πρόβλημα της εταιρίας. 

0,321 το σημερινό κλείσιμο και χαμηλό της ημέρας όμοιο με το χαμηλό της 16/3 και υποψία διπλού πυθμένα. 

Χρειάζεται προσοχή γιατί η τιμή της μετοχής αν δεν αντιστρέψει άμεσα ανοδικά και διασπάσει αυτό το επίπεδο βλέπει με πιθανότητες την κάτω bollinger που τώρα βρίσκεται στα 0,262.