26-03-19

2019-03-26 22:29

Δεν θα επαναλάβουμε αυτά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε όλα τα χαρακτηριστηκά που είχαμε καθορίσει ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις τερματισμού της διόρθωσης στο σημερινό χαμηλό. Δυστυχώς δεν είχαμε και την ισχυρή ένδειξη του κλεισίματος πάνω από τις 714,5 μονάδες παρότι ο ΓΔ βρέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πάνω από αυτό το επίπεδο.

Αναμένουμε στην εξέλιξη της  κίνησης για τις ενδείξεις εκείνες που θα επιβεβαιώσουν τον τερματισμό της διόρθωσης και την επαναφορά της ανοδικής τάσης. Προς το παρόν διατηρούμε την αισιοδοξία και την θετική άποψη για την προοπτική της αγοράς.