26-03-19

2019-03-26 22:41

Εξαιρετική συνεδρίαση που έφερε τη μετοχή αντιμέτωπη με την τελευταία αντίσταση στα 11,70€