27-03-19

2019-03-27 20:03

Δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα της αγοράς. Η διόρθωση βρίσκεται σε εξέλιξη.