27-03-19

2019-03-27 20:10

Η διάσπαση της τελευταίας αντίστασης στην περιοχή και η επίτευξη νέου υψηλού ανοίγει το δρόμο για υψηλότερα επίπεδα. Αρκεί η παραμονή της μετοχής πάνω από την αντίσταση για μερικές ημέρες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η διάσπαση.