28-03-19

2019-03-28 21:39

Συνεχίστηκε η ανοδική κίνηση της μετοχής του ΟΤΕ. Υπέρβαση της αντίστασης στα 11,70€ και το βλέμα στην επόμενη στα 12,46€.