28-04-15

2015-04-27 20:50

Απέναντι σε πλήθος αντιστάσεων και έχοντας πετύχει τον πρώτο στόχο είναι πιθανή μιά μικρή υποχώρηση. ΔΕΝ πρέπει να γεμίσει το χάσμα. Πάνω από 8,20 φεύγει για 8,5 και 9€