29-03-15

2015-03-29 16:26

Βραχυπρόθεσμη προσέγγιση για την ερχόμενη εβδομάδα χωρίς ιδιαίτερα σχόλια.

Η εφαρμογή του Plan a ή του Plan b εξαρτάται από το τι θα συμβεί πρώτο, η υπέρβαση των 5,78€ ή η καθοδική διάσπαση της TL1.

Update εντός της εβδομάδος αν απαιτηθεί