29-03-19

2019-03-30 21:57

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας άλλαξε λίγο την διάθεση της αγοράς προς το θετικότερο. Αναμονή για την επίτευξη νέου υψηλού στις επόμενες 1-3 συνεδριάσεις που θα επιβεβαιώσει την ανοδική συνέχεια. Περισσότερες λεπτομέρειες στο σχόλιο στη μεσοπρόθεσμη ανάλυση.