31-03-15

2015-03-31 21:56

Στηρίξεις και αντιστάσεις. Εκτός από το ενσωματωμένο σχέδιο στο διάγραμμα με αρκετό ρίσκο αγορές και στην κάτω  bollinger.