Χρυσός

2015-11-29 13:47

Μετά την μεγάλη πτώση του Α' εξαμήνου του 2013, από τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο χρυσός έχει αποκτήσει καθαρά πλαγιοκαθοδική τάση που τον οδήγησε από την  περιοχή των 1300 περίπου μονάδων στις 1000-1100 που βρίκεται η τρέχουσα τιμή του.

Σ' αυτό το διάστημα και ενώ έιχε προηγηθεί ένα μακροχρόνιο σήμα death cross τον Μάρτιο του 2013 ακολούθησαν ένα ψευδές golden cross τον Ιούνιο του 2014  που ακυρώθηκε 3 μήνες μετά τον Σεπτέμβριο με ένα death cross και μία αποτυχημένη διάσπαση του SMA200 από τον SMA100 (αποτυχημένο Golden cross) τον Ιούνιο του 2015. Μέσα σ' αυτό το διάστημα όμως η τιμή του χρυσού είχε αρκετές ανοδικές αντιδράσεις και καθοδικές επιστροφές που θα μπορούσε κάποιος να εκμεταλλευτεί.

Παρακάτω θα εξετάσουμε ένα απλό σύστημα συναλλαγών που εφαρμόσαμε σ' αυτή την περίοδο που κατα την εκτίμησή μας είχε ικανοποιητική επιτυχία. Το σύστημα συναλλαγών αποτελείται από δύο πολύ απλούς δείκτες που γνωρίζει κάθε επενδυτής που χρησιμοποιεί στοιχειωδώς την τεχνική ανάλυση για τις επενδυτικές του αποφάσεις, τον RSI14 ημερών και τον MACD.

Η εφαρμογή του έχει δύο παραλλαγές. 

α) Ανοίγουμε long θέση όταν εισέρθει ή προσεγγίσει ο RSI14 στην υπερπωλημένη ζώνη (<30)  και ακολουθήσει αγοραστικό σήμα του MACD. Κλέινουμε τις θέσεις όταν εισέρθει ή προσεγγίσει ο RSI14 στην υπεραγορασμένη ζώνη (>70)  και ακολουθήσει πωλητικό σήμα του MACD.

β) Όμοιο με το παραπάνω με τη διαφορά ότι όταν κλέινουμε τις long θέσεις ανοίγουμε  short και όταν ανοίγουμε τις long κλείνουμε τις short που έιχαμε ανοίξει προηγουμένως.

Τα σήματα που δόθηκαν στο διάστημα Ιουν13 έως σήμερα φαίνονται παρακάτω:

Δείτε μεγαλύτερη την εικόνα εδώ GOLD big.png (320070)

Η απόδοση του συστήματος είναι με την πρώτη παραλλαγή (μονο long θέσεις) 454 μονάδες.

Η απόδοση του συστήματος είναι με την δεύτερη παραλλαγή (long και short θέσεις)  787 μονάδες.

Παραμένουν ανοικτές θέσεις short από 8/9/2015 (1120 μον) και 26/10/2015 (1167 μον) που με την τρέχουσα τιμή έχουν κέρδος 54 και 101 μονάδες αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση αναμένεται σήμα από τον MACD για κλείσιμο short και άνοιγμα long θέσεων.