(Δημοσίευση 15 Δεκ) Ανάπαυλα ή κάτι περισσότερο;

2015-12-23 11:56

Με μια συνεδρίαση αναμονής αλλά με τεράστιο τζίρο που οφείλεται κατά 25% περίπου στις συναλλαγές στην ΕΤΕ συνέχισε σήμερα ο ΓΔ. Το σημερινό "κερί" έδωσε το σχηματισμό "χαράμι" που είναι γενικά σχηματισμός συνέχισης και όχι αντιστροφής της τρέχουσας βραχυπρόθεσμης τάσης. Αυτό θα επιβεβαιωθεί με ανοδικό κλέισιμο στην αυριανή συνεδρίαση πάνω από τις 591 μονάδες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο ο βραχυπρόθεσμος στόχος εξακολουθεί να βρίσκεται από την κατερχόμενη γραμμή τάσης RL1 μέχρι τον SMA20 ή την μακροχρόνια TL1. Αν ο ΓΔ πετύχει κάποιον από αυτούς τους στόχους θα επανεξετάσουμε την τεχνική του εικόνα και θα θέσουμε νέους στόχους.

Μπορεί όμως ο σχηματισμός "χαράμι" να μετατραπεί σε ένα βραχυπρόθεσμο αντιστρεπτικό σχηματισμό "τρια μέσα κάτω" αν στην αυριανή συνεδρίαση έχουμε κλείσιμο κάτω από 579 μονάδες. Σ' αυτή την περίπτωση η τρέχουσα ανοδική αντίδραση έχει τερματιστεί και θα πρέπει να αναζητήσουμε στηρίξεις πρίν ο ΓΔ απειλήσει το πρόσφατο χαμηλό των 557 μονάδων που θα δώσει νέα καθοδική ορμή στην αγορά.

Αν θεωρήσουμε ότι η ανοδική αντίδραση που "τρέχει" από τις 10 Δεκ είναι μια τυπική διόρθωση τύπου abc μπορεί να εξελιχθεί όπως στο πιο κάτω σχήμα.

Φυσικά η παραπάνω απεικόνιση δεν είναι η μόνη πιθανή στην περίπτωση που σχηματιστεί καθοδικός αντιστρεπτικός σχηματισμός τύπου "τρία μεσα κάτω", απλά είναι μια ενδεικτική τυπική εξέλιξη. Κάθε μέρα επανεξετάζουμε και αναθεωρούμε τις πιθανότητες.