(Δημοσίευση 18 Δεκ) Σε αποφασιστικό σημείο για τη συνέχεια

2015-12-27 20:11

Ο ΓΔ έχασε την ανοδική ορμή του και σταμάτησε στην TL1 την οποία δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά. Βρίσκεται ανάμεσα στην θετική επίδραση του SMA20 που τον στηρίζει και στην αρνητική επίδραση του SMA30 που τον πιέζει.

Το αρνητικό στοιχείο στην τεχνική εικόνα του ΓΔ δεν είναι η επιβράδυνση της ανοδικής ορμής στην TL1, γεγονός που ήταν απολύτως αναμενόμενο άλλωστε, αλλά το σημερινό κερί που ήταν ένας "κρεμασμένος", ευτυχώς άσπρου χρώματος. Η επιβεβαίωση της αρνητικής προοπτικής  του σημερινού "κρεμασμένου" θα γίνει αν ο ΓΔ υποχωρήσει κάτω από 615 μονάδες που είναι το χαμηλό της ημέρας. Αν όμως ο ΓΔ δεν υποχωρήσει κάτω από τις 615 μονάδες τότε το κερί της ημέρας μετατρέπεται απλά σε ένα κερί συνέχισης της προηγούμενης τάσης.

Στην περίπτωση που ο ΓΔ συνεχίσει ανοδικά θεωρούμε ότι ο στόχος βρίσκεται στην περιοχή των 640 μονάδων. Από εκεί θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση μιάς διόρθωσης (παρουσιάστηκε στο χθεσινό σχόλιο)

Θεωρούμε όμως εξίσου αν όχι πιό πιθανή μια διόρθωση από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών ως κύμα b μιας διορθωτικής κίνησης abc στην οποία εδώ και αρκετό καιρό επιμένουμε ότι βρισκόμαστε. Η διόρθωση αυτή πυροδοτείται με την υποχώρηση του ΓΔ κάτω από τις 613 μονάδες όπου θα έχει επιβεβαιωθεί ο σημερινός "κρεμασμένος" και θα έχει διασπασθεί καθοδικά ο SMA20. Αν εμφανιστεί αυτή η διόρθωση και ακολουθήσει την τυπική μορφή abc, μια πιθανή εξέλιξη φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Οι τιμές στόχοι του b οριοθετούνται μεταξύ 574 και 600 μονάδων (fibo retracement με κόκινο χρώμα) ενώ οι αντίστοιχες τιμές στόχοι του αναμενόμενου c οριοθετούνται μεταξύ 643 και 670 μονάδων. 

Με πράσινο χρώμα φαίνονται τα επίπεδα fibo που αντιστοιχούν στα επίπεδα διόρθωσης του καθοδικού σκέλους 731=>557 μονάδες ενώ με κόκκινη διακεκομμένη εμφανίζονται δύο πολύ σημαντικές αντιστάσεις στις 640 και 673 μονάδες.

Από το συνδυασμό των υποπεριπτώσεων φαίνονται πιό πιθανές οι a-b1-c1 και a-b4-c4 χωρίς να μπορούν να αποκλειστούν οι υπόλοιπες.

Ολοκληρώνοντας την μελέτη της πιθανής διόρθωσης θα πρέπει και πάλι να τονίσουμε:  ότι αναφέρεται παραπάνω είναι σχεδίαση αντιδράσεων και όχι πρόβλεψη.