ΔΤΡ 05-04-19

2019-04-07 22:19

Στο προηγούμενο σχόλιό μας για τον ΔΤΡ είχαμε τονίσει πόσο σημαντικό ήταν ο δείκτης του τραπεζικού κλάδου να υπερβεί τις 605 μονάδες. Την περασμένη εβδομάδα ο ΔΤΡ πέτυχε τη διάσπαση αυτή και πλέον μπορούμε να θεωρούμε με μεγάλη ασφάλεια στην εκτίμησή μας (>95%) ότι δεν πρόκειται να δούμε χαμηλότερες τιμές στον δείκτη από τις 363 μονάδες του Ιανουαρίου. Και αν αυτό, με το δείκτη στις 624 μονάδες, δεν μοιάζει και τόσο χρήσιμο αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση σημαίνει ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει πιθανότατα πλέον αρχίσει ένα νέο μακροχρόνιο ανοδικό κύκλο.

Στο παραπάνω διάγραμμα η κόκκινη αρίθμηση έχει ακυρωθεί. Η μωβ αρίθμηση που βρίσκεται σε ισχύ (αν και όχι επιβεβαιωμένη στα τελευταία κύματα) μας δίνει πολύ μεγάλες πιθανότητες η μακροχρόνια καθοδική κίνηση των τραπεζικών μετοχών να έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό των 363 μονάδων και να βρίσκόμαστε στα πρώτα ανοδικά βήματα ενός νέου μεγάλου μακροχρόνιου ανοδικού κύκλου. Φυσικά η ανοδική κίνηση αυτή θα περιέχει και αρκετές διορθωτικές περιόδους μερικές μάλιστα τόσο έντονες που θα δημιουργούν αμφιβολίες ακόμη και για την ισχύ της μακροχρόνιας ανοδικής τάσης. Οι διορθώσεις αυτές θα είναι αποτέλεσμα των αντιστάσεων που θα συναντά ο τραπεζικός δείκτης στην ανοδική του πορεία. Η πρώτη από αυτές είναι ήδη πολύ κοντά στις τρέχουσες τιμές (περίπου στις 650 μονάδες).

Κάνοντας zoom στο διάγραμμα (κάτω διάγραμμα) και εξετάζοντας το τελευταίο (ανοδικό) 3μηνο βλέπουμε ότι η μορφή του διαγράμματος του ΔΤΡ είναι μια κλασική ανοδική 5κυμματική μορφή με ευδιάκριτα μάλιστα τα κύμματα μικρότερου επιπέδου εντός του μεγάλου ανοδικού κύματος 3 (8/2-18/3). Αν η εκτίμησή μας είναι σωστή βρισκόμαστε στο τελευταίο ανοδικό κύμα πρίν από την εμφάνιση μιάς διόρθωσης που αναμένεται να είναι σχετικά μεγάλη. Αν λοιπόν αυτή η διόρθωση αρχίσει από την επαφή με την περιοχή της αντίστασης στις 650 μονάδες περιμένουμε να ολοκληρωθεί σε ένα από τα επίπεδα fibo που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα δίπλα από τον άξονα των τιμών. Πρώτο σήμα ότι η διόρθωση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη θα μας δώσει η καθοδική διάσπαση της γραμμής 2-4. Το εύρος της όμως δηλαδή αν θα φτάσει στο 38% ή στο 62% είναι αδύνατο να προβλεφθεί από τώρα.

Οι τράπεζες λοιπόν αν και βρίσκονται στην αρχή ενός μεγάλου ανοδικού κύκλου σύντομα αναμένεται να διορθώσουν. Δεν θα επηρεάσει αυτό και την υπόλοιπη αγορά; Απάντηση στην μεσοπρόθεσμη ανάλυση του ΓΔ. www.greenbull.gr/news/a05-04-191/