Σχόλιο Εβδομάδας 4 - 8 Νοε

10/11/2013 13:49

Στο προηγούμενο εβδομαδιαίο σχόλιο  είχαμε δώσει πιθανότητα 60% να κινηθεί ο  ΓΔ καθοδικά, πράγμα που επιβεβαιώθηκε καθώς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας σημειώθηκε χαμηλότερο υψηλό (1184,78),  χαμηλότερο χαμηλό (1134,89) αλλά και χαμηλότερο κλείσιμο (1169,04).

Το εβδομαδιαίο κερί που σχηματίσθηκε είναι κάτι μεταξύ  μαύρου σφυριού και doji .  Δεν το χαρακτηρίζω κρεμασμένο αφού προηγείται  πτωτικό κερί και όχι σειρά ανοδικών σωμάτων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε σαφή εικόνα για την κίνηση της επομένης εβδομάδας αν και στατιστικά η οριακά μεγαλύτερη πιθανότητα (55%)  είναι να συνεχίσουμε καθοδικά και το κλείσιμο της επόμενης εβδομάδας να είναι ακόμη χαμηλότερα.

Ανοίγοντας την εικόνα και βλέποντας το ημερήσιο διάγραμμα είναι σαφές ότι βρισκόμαστε εντός πλαγιαοκαθοδικού καναλιού που αν δεν διασπαστεί πάνω δεν θα πάρουμε σήμα για λήξη της διόρθωσης ενώ η παραμονή των τιμών εντός αυτού, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς να σημειωθεί απότομη πτώση.  Τα όρια του καναλιού στη λήξη της επόμενης εβδομάδας είναι πάνω οι 1190 και κάτω οι 1128 μονάδες. Η κάτω διάσπαση αυτού του καναλιού, θα επιταχύνει τη διόρθωση και κάνει πιό απότομη την κλίση της.