Σχόλιο 01-12-14

01/12/2014 19:13

Ακόμη μία συνεδρίαση χωρίς κατευθυνση είχαμε σήμερα αφού η τελική ποσοστιαία μεταβολή  αλλά και ο τζίρος δεν πρόσθεσαν κάποιο νέο στοιχείο στην αδιάφορη εικόνα του ΓΔ. Το μόνο άξιο λόγου στοιχείο είναι η δεύτερη συνεχόμενη πάνω σκιά του ημερήσιου κεριού που επιβεβαιώνει την αύξηση της προσφοράς τίτλων  όταν ο ΓΔ προσεγγίζει τις 975-980 μονάδες και την απροθυμία των αγοραστών να τοποθετηθούν σε αυτό το επίπεδο πράγμα που δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν ενεργοποιηθούν νέα χαρτοφυλάκια που θα οδηγήσουν και στην αύξηση του τζίρου.

Χωρίς να έχουμε κάτι σημαντικό να αναφέρουμε, αναμένουμε τη λήξη της φάσης συσσώρευσης που διανύουμε επαναλλαμβάνοντας απλά τα όρια "ενεργοποίησης" που είναι οι 995 μονάδες σε συνδυασμό με την TRt (1000 μονάδες αύριο) και οι ΑΚΜΟ 20 και 30 ημερών. Οι υπόλοιπες στηρίξεις και αντιστάσεις φαίνονται στην παρακάτω εικόνα

Καλό μήνα και καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.