Σχόλιο 03-03-15

03/03/2015 19:44

Η σημερινή συνεδρίαση δεν έδωσε κάποιο σημαντικό τεχνικό σήμα για τη συνέχεια. Αναδείχθηκε όμως σε μιά καθοριστική ημέρα γιατί έδωσε το "φιλί της ζωής" στην μεσοβραχυπρόθεσμη τάση.

Δεν διασπάστηκε, για δεύτερη ημέρα, καμία από τις μεσοπρόθεσμες στηρίξεις. Η μεσοπρόθεσμη τάση δεν είναι καθοδική αλλά και η βραχυπρόθεσμη τάση από σήμερα είναι ουδέτερη αφού πέρα από το θετικό πρόσημο η σημερινή συνεδρίαση ήταν ανοδική με υψηλότερο υψηλό και υψηλότερο χαμηλό από χθές. 

Μελανό σημείο, ο πολύ χαμηλός τζίρος σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις που αν δεν αυξηθεί δεν προδιαθέτει για κάτι ιδιαίτερα θετικό. 

Αύριο ή μεθαύριο θα αποδειχθεί αν το σημείο με τις πολλαπλές στηρίξεις που βρισκόμαστε θα αποτελέσει σημείο ανοδικής αντιστροφής ή προσωρινή ανάπαυλα στην πτώση. Δεν χρειάζεται να αναφέρω λεπτομερώς τις στηρίξεις καθώς τις έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα σχόλια αλλά φαίνονται καθαρά και στην παραπάνω εικόνα. Το καινούριο στοιχείο είναι το κανάλι CH4 το οποίο με δύο σημεία επαφής σε κάθε άκρο δεν θεωρείται ισχυρό και επιβεβαιωμένο γιαυτό και εμφανίζεται με διακεκκομένη γραμμή και δεν δίνονται τιμές, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθεί.  

Όπως γράφτηκε και χθές οι μεσοπρόθεσμες θέσεις πρέπει να διατηρηθούν όσο ο ΓΔ κινείται εντός του CH3 (κλείσιμο). Βραχυπρόθεσμες θέσεις που άνοιξαν στα χαμηλά της χθεσινής συνεδρίασης προεξοφλώντας την στήριξη του ΓΔ στο κάτω όριο του CH3 ήδη καταγράφουν κάποια κέρδη και πρέπει ή να αφεθούν να ωριμάσουν τουλάχιστον στο κάτω όριο του CH2 (929 αύριο) ή να κλείσουν με στοπ με κλείσιμο κάτω από το χθεσινό χαμηλό (852).

ΥΓ. Μεσοπρόθεσμες θέσεις θεωρώ αυτές που άνοιξαν πέριξ των 800 μονάδων με την ανοδική διάσπαση των ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών και ήδη καταγράφουν κάποια σημαντικά κέρδη (πλην τραπεζών) και περίπου 25 ημερολογιακές ημέρες διάρκεια.