Σχόλιο 03-11-14

03/11/2014 22:15

Η σημερινή συνεδρίαση παρά την ικανοποιητική ποσοστιαία άνοδο δεν πρόσθεσε κάτι στην μεσοπρόθεσμη εικόνα του ΓΔ. Παραμένουμε κάτω από τους ΑΚΜΟ και εντός του τριγώνου που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο σχόλιο. 

Στην βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΓΔ όμως είχαμε την ολοκλήρωση ενός σχηματισμού Τρία - μέσα - πάνω που είναι γενικά αξιόπιστος ανοδικός αντιστρεπτικός σχηματισμός ιδιαίτερα όταν το μεσαίο κερί είναι doji όπως στην τρέχουσα περίπτωση. 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται οι βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις και στηρίξεις

Αντιστάσεις: 956 στο μέσο του εβδομαδιαίου κεριού (μπλε), 965 στην Κ2, 965 στον ΑΚΜΟ20 (διπλή και ισχυρή αντίσταση), 997 μονάδες στο άνοιγμα του εβδομαδιαίου κεριού.

Στηρίξεις: 908 στην Κ1 που πλέον έγινε στήριξη, 897 στην κάτω γραμμή του τριγώνου, 872  στην κάτω bolinger. Πιό κάτω βρίσκεται η μεσοπρόθεσμη στήριξη του κάτω ορίου του καθοδικού καναλιού που βρισκόμαστε στις 827 μονάδες.

Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι έχουμε σαφέστατη οριοθέτηση με εύρος 65 περίπου μονάδων από 897-908 μονάδες μέχρι 956-965 μονάδες. Υπέρβαση του άνω ορίου ή υποχώρηση κάτω του κάτω ορίου σηματοδοτεί ανοδική ή καθοδική τάση αντίστοιχα.

Αν ο σημερινός τζίρος ήταν τουλάχιστον 100 εκ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με μεγάλη πιθανότητα επιβεβαίωσης ότι αρχίζει μια έστω βραχυπρόθεσμη ανοδική κίνηση. Για  να μην αποκλείσουμε την πιθανότητα αυτή, πρέπει να έχουμε αύριο μια ανοδική συνεδρίαση με διπλάσιο τουλάχιστον τζίρο αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί ο ΓΔ να διασπάσει την ισχυρή διπλή αντίσταση που περιγράψαμε παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα έχουμε ακόμη μία bull trap και θα ακολουθήσει εκ νέου κάθοδος.

Καλό βράδυ και καλό μήνα με υγεία και κέρδη.