Σχόλιο 08-12-14

08/12/2014 22:37

Επαφή με τα όρια του κόκκινου σεναρίου που παρουσιάσαμε στο σχόλιο της Πέμπτης. Οι 1047 μονάδες δεν διασπάστηκαν σε κλέισιμο και αν και για λίγα μόλις λεπτά έιχαμε είσοδο στο εύρος του κύματος 1 δεν θεωρούμε ότι αυτό καταργεί το κόκκινο σενάριο. 

Αν λοιπόν ολοκληρώθηκε σήμερα το ανοδικό διορθωτικό κύμα 4 της τρέχουσας μακροπρόθεσμης καθοδικής κίνησης από αύριο πρέπει να δούμε την έναρξη του καθοδικού 5 που θα ολοκληρωθεί στους στόχους που επίσης έχουμε παρουσιάσει στο σχόλιο της Πέμπτης 4/12. Ενισχυτικό αυτής της άποψης είναι το γεγονός ότι η τρέχουσα κίνηση (κύμα C) έπιασε το 100% της ανοδικής κίνησης 16-27/10 (κύμα Α).

Αν ο ΓΔ ανακάμψει και μας δώσει κλείσιμο πάνω από 1044 μονάδες τότε το κόκκινο σενάριο θα καταργηθεί και:

  1.  Θα περάσουμε στην υιοθέτηση του μπλέ σεναρίου που μας δίνει υψηλότερους στόχους βραχυπρόθεσμα αλλά πολύ χαμηλότερους μακροπρόθεσμα. 

  2.  Έχουμε πέσει σε πλάνη όσον αφορά την μακροπρόθεσμη θέση του ΓΔ οπότε καταργείται κάθε σενάριο κατά Elliott από αυτά που έχουμε θεωρήσει ως πιθανά και πρέπει να αρχίσουμε την αρίθμηση από την αρχή υιοθετώντας και ανοδικά σενάρια. Η δεύτερη εκδοχή υφίσταται όταν εξαντληθούν τα περιθώρια του μπλέ σεναρίου (πρώτο σήμα στις 1118 και οριστική σηματοδότηση στις 1204 μονάδες).

Αντιστάσεις και στηρίξεις φαίνονται στην παρακάτω εικόνα η οποία έχει εμπλουτιστεί και με τα στοιχεία των δύο σεναρίων  

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας