Σχόλιο 09-09-14

09/09/2014 20:58

Όπως ακριβώς περίμενα και είχα αναφέρει σε προηγούμενα σχόλια τα περιθώρια για το ΓΔ είχαν στενέψει και έπρεπε σήμερα να μας δείξει τις προθέσεις του.

Με μία δυνατή καθοδική συνεδρίαση επιβεβαίωσε το χθεσινό "κρεμασμένο" και έδωσε σήμα για το τέλος του προηγούμενου ανοδικού κύματος. Βρισκόμαστε λοιπόν σε βραχυπρόθεσμη (τουλάχιστον προς το παρόν) καθοδική κίνηση που πρέπει να εκτιμήσουμε - προβλέψουμε το εύρος της και τις τιμές στόχους.

- Με μπλέ αρίθμηση έχουμε τα υποκύματα της πρόσφατης ανοδικής κίνησης από τις 1044 μονάδες.  Η πιθανότερη αρίθμηση κατά την προσωπική μου άποψη είναι αυτή της εικόνας. Πρόκειται για ένα πεντακυματικό ανοδικό σκέλος ενός μεγαλύτερου κύματος που δυστυχώς ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι.

- Με την κόκκινη αρίθμηση έχουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο τα κύματα του "κόκκινου σεναρίου". Το κύμα Α τέλειωσε, επομένως είμαστε από σήμερα σε ένα κύμα Β διορθωτικό της πρόσφατης ανόδου, που εντάσσεται σε ένα ανοδικό διορθωτικό 2 (τύπου ΑΒC) που άρχισε στις 1044 μονάδες (εκεί που τελέιωσε το κόκκινο 1)

Πού μπορεί να φτάσει αυτό το Β;   Με σειρά πιθανότητας:

στις 1125 μονάδες (50% του Α)

στις 1144 μονάδες (38,2% του Α)

στις 1105 μονάδες (61,8% του Α).

Οποιαδήποτε ανοδική κίνηση πρίν την επίτευξη ενός από τους παραπάνω στόχους πρέπει να θεωρηθεί υποκύμα εσωτερικό του Β το οποίο και αυτό πρέπει να έχει τη μορφή ΑΒC.

- Με την πράσινη αρίθμηση  έχουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο τα κύματα του "πράσινου σεναρίου". Το κύμα 1 τέλειωσε, επομένως είμαστε από σήμερα σε ένα κύμα 2 διορθωτικό της πρόσφατης ανόδου, που εντάσσεται σε ένα ανοδικό προωθητικό 5  που άρχισε στις 1044 μονάδες (εκεί που τελέιωσε το πράσινο C)

Πού μπορεί να φτάσει αυτό το 2;   Με σειρά πιθανότητας:

στις 1105 μονάδες (61,8% του 1)

στις 1125 μονάδες (50% του 1)

στις 1085 μονάδες (75% του 1)

στις 1144 μονάδες (38,2% του 1).

Οποιαδήποτε ανοδική κίνηση πρίν την επίτευξη ενός από τους παραπάνω στόχους πρέπει να θεωρηθεί υποκύμα εσωτερικό του 2 το οποίο πρέπει να έχει τη μορφή ΑΒC.

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι να σημειώσει ο ΓΔ νέο τοπικό χαμηλό ή νέο τοπικό υψηλό. Κάτι τέτοιο θα με ανάγκαζε να επανεξετάσω την αρίθμηση των κυμάτων.