Σχόλιο 10 Απρ

10/04/2014 20:59

Η σημερινή συνεδρίαση αφού το πάλεψε αρχικά ανοδικά τελικά μας έδωσε μιά καθαρή καθοδική συνεδρίαση που ήταν η τέταρτη επιβεβαίωσης της διάσπασης της γραμμής λαιμού του σχηματισμού ΩΚΩ, η έκτη συνεχόμενη καθοδική και η πρώτη συνεδρίαση που διέσπασε καθοδικά τον ΑΚΜΟ50 ημερών και την γραμμή στήριξης S4.

Ας δούμε και τα διαγράμματα

όπως έχουμε πεί σε προηγούμενα σχόλια, η διάσπαση της γραμμής λαιμού μας δίνει αρχικό στόχο γύρω στις 1255 μονάδες και ο μισός δρόμος έχει ήδη διανυθεί. Ανεξάρτητα από το πόσο ακόμη κάτω θα κινηθεί ο ΓΔ το κύριο χαρακτηριστηκό αυτού του σχηματισμού είναι ότι η γραμμή λαιμού που έχει αρνητική κλίση, αποτελεί πλέον γραμμή αντίστασης σε περίπτωση που ο ΓΔ αντιστρέψει ανοδικά.

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και η διάσπαση του ΑΚΜΟ50 ημερών που σήμερα βρέθηκε στις 1293 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις έχουν να παρατηρηθούν από το Νοέμβριο του 2012 όταν υποχώρησε ο ΓΔ από τις 890 στις 761 μονάδες.

Το μείζον πρόβλημα βέβαια δεν είναι οι 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αλλά η καθοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ50 ημερών . Αν η ανοδική αντίδραση που περιμέναμε σήμερα και μας έκανε τη χάρη μόνο στην αρχή της συνεδρίασης, δεν εμφανιστεί αύριο και το κλείσιμο είναι για δευτερη ημέρα κάτω από τον ΑΚΜΟ50, τότε τα μαύρα σύνεφα πυκνώνουν και οι πιθανότητες να δοκιμάσουμε τις στηρίξεις S3 και S2 είναι πολύ μεγάλες ενώ κερδίζει  έδαφος και η πιθανότητα να δοκιμάσει ο ΓΔ τη στήριξη της Τ2.  

Όπως και στο χθεσινό σχόλιο θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και άν εμφανιστεί  κάποια ανοδική αντίδραση δεν είναι σηματοδότηση για ευρείες τοποθετήσεις καθώς θα πρέπει να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του ΓΔ στη γραμμή λαιμού, και στη συνέχεια στην Τ1 και στους ΑΚΜΟ20,30 πρίν μιλήσουμε για συνέχιση της προηγούμενης ανοδικής πορείας