Σχόλιο 10-11-14

10/11/2014 21:57

Η σημερινή διακύμανση του ΓΔ ήταν απολύτως εντός των ορίων. Αφού είχαμε άνοιγμα κάτω των 910 μονάδων (κάτω όριο του τριγώνου) ο ΓΔ κινήθηκε πτωτικά και βρήκε στήριξη στο προηγούμενο χαμηλό (886 μονάδες). Αντέστρεψε ανοδικά αλλά δεν κατάφερε να εισέλθει και πάλι εντός του τριγώνου. Το σημερινό κερί είναι ένα ανοδικό σφυρί που μπορεί να δώσει αντιστρεπτικό ανοδικό σχηματισμό μόνο άν αύριο κλείσει ο ΓΔ πάνω από τις 935 μονάδες που βρίσκεται το μέσο του κεριού της Παρασκευής. Στό ίδιο ύψος βρίσκεται αύριο και η Κ2 (934 μον) .

Στηρίξεις και αντιστάσεις για αύριο όπως στην παραπάνω εικόνα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπεριφορά του ΓΔ στις 913 μονάδες και στις 935 αν κινηθεί ανοδικά. Η εκτίμηση είναι ότι μετά από μιά πρωινή ανοδική προσπάθεια που θα τερματιστεί στις 913 μονάδες ή στην καλύτερη περίπτωση στις 934-935 μονάδες ο ΓΔ θα επανέλθει καθοδικά πράγμα που πιθανόν να παγιδεύσει εκ νέου τους ενθουσιώδεις αγοραστές. Μόνο κλείσιμο πάνω από τις 935 δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ανοδική βραχυπρόθεσμη κίνηση που θα δικαιολογήσει κάποιες μικρές long θέσεις με στενό στοπ την κάτω γραμμή του τριγώνου. Από την άλλη αν επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μας και ο ΓΔ επιστρέψει μετά από μία παροδική άνοδο καθοδικά τότε κλείσιμο κάτω από 886 μονάδες πιθανότατα θα οδηγήσει τις επόμενες ημέρες στη δοκιμή ξανά της στήριξης του κάτω ορίου του πλαγιοκαθοδικού καναλιού (818 αύριο). Επομένως η διάσπαση των 886 μονάδων δικαιολογεί άνοιγμα μικρών θέσεων short με στόχο 60 περίπου μονάδων. 

Κατόπιν των παραπάνω τα όρια αδράνειας και αποχής από την αγορά είναι οι 886 και οι 935 μονάδες αν και οποιαδήποτε κίνηση έξω από αυτά δεν δικαιολογεί σε πρώτη φάση μεγαλύτερες θέσεις από το 15% του χαρτοφυλακίου ιδιαίτερα αν η διάσπαση είναι προς τα πάνω αρα κόντρα στην μεσοπρόθεσμη τάση  της αγοράς.

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.